Nyhetsarkiv

 • POSITIVT BARNEHAGEMILJØ

  Kongsberg kommune har etablert en ny nettside.
  Hensikten med denne nettsiden, er at det skal være en hjelp og støtte til barnehager og foresatte, hvis vi oppdager at miljøet ikke oppleves positivt for alle barn.
  Innholdet på nettsiden er tenkt som en hjelp og veileder til hvordan vi kan forholde oss til situasjonen.
  Siden er for både ansatte og foreldre.

 • BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

  I Dampsaga har vi vårt eget verdigrunnlag for den pedagogiske virksomheten.

 • "MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT" - en film om kommunikasjon

  En video hentet blant annet fra barnehagen om retten til å bli forstått.

 • LEDIGE PLASSER

  Etter at hovedopptaket 2018 er over har vi fortsatt noen ledige plasser for barn både under og over 3 år:
  Alle plassene er 100%, men vi kan også tilby 60% og 80% plasser.
  Er du interessert? Ta kontakt med Margit på telefon 98616372