LEDIGE PLASSER

Etter at hovedopptaket 2018 er over har vi fortsatt noen ledige plasser for barn både under og over 3 år: Alle plassene er 100%, men vi kan også tilby 60% og 80% plasser. Er du interessert? Ta kontakt med Margit på telefon 98616372