"MED RETT TIL Å BLI FORSTÅTT" - en film om kommunikasjon

En video hentet blant annet fra barnehagen om retten til å bli forstått.