BALANSEKUNST

En tur i skogen gir mange muligheter.