BYTUR

Det å kunne være delaktig i ulik gjøremål gjennom dagen gir glede og mestring.

Når det er ting som må ordnes i byen hender det at vi gjør det til en tur for en liten gruppe barn. Tenk så mye det er å utforske i byen. To gode venner tar rullebåndet, da er det godt å ha en venn å holde i hånden.