Konsultasjonsteamet i Kongsberg

Konsultasjonsteamet består av fagpersoner fra ulike fagområder:

- Fysioterapitjenesten for barn og unge

- Barne- og Ungdomspsykiatrisk ( BUP)

- Pedagogisk Psykologisk rådgivningstjeneste (PPT-ot)

- Barnevernet

- Helsestasjonen

Teamet har fastsatte møter gjennom hele året og er et lavterskeltilbud til barnehager og foreldre.

Foreldre / foresatte kan selv kontakte Konsultasjonsteamet ved behov.

Barnehagen kan kontakte Konsultasjonsteamet anonymt.

Barnehagen og foreldre / foresatte kan kontakte Konsultasjonsteamet sammen.

mailadr: konsultasjonsteamet@kongsberg.kommune.no

Leder for konsultasjonsteamet er Anita Sembsmoen.