Ansatte

ANDRE ANSATTE

Margit Engnæs Hoff

Stilling: Daglig leder

Margit er barnehagens styrer og har hovedansvaret for hele barnehagens pedagogiske arbeid, organisering og personale.

Ann Cathrin Løwer

Stilling: Renholder

BARNÅLA

Elin F. Fjell

Stilling: Barnehagelærer
459 65 550
barnala@dampsagabhg.no

EIERE

Margit Engnæs Hoff

Stilling: Daglig leder

Margit er barnehagens styrer og har hovedansvaret for hele barnehagens pedagogiske arbeid, organisering og personale.

Ingrid Sæther

Stilling: Styrer
905 15 759
ingrid@dampsagabhg.no

Ingrid er Pedagogisk teamleder og har det overordna ansvaret for organisering og pedagogisk arbeid i 2. etg ( 3-5 år)

Øydis Lurås

Stilling: Styrer
908 90 968
oydis@dampsagabhg.no

Øydis er Pedagogisk teamleder og har det overordna ansvaret for organisering og pedagogisk arbeid i 1. etg ( 0-3 år)

Stine Fossan Ruud

Stilling: Eier
986 04 730
stine@dampsagabhg.no

Stine er eier og assistent i barnehage.

FURUA

Agnieszka Kolodziej

Stilling: Assistent

Liv Marit S. Berntsen

Stilling: Assistent

Furua Avdeling

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 735
furua@dampsagabhg.no

GRANA

Grana Avdeling

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 530
grana@dampsagabhg.no

Tone B. Rikheim

Stilling: Assistent

GÅSUNGEN

Heidi Wangensteen

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 550
gasungen@dampsagabhg.no

Elin F. Fjell

Stilling: Barnehagelærer
459 65 550
barnala@dampsagabhg.no

Siv N. Konningen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

KONGLA

Line Røsland

Stilling: Pedagogisk leder
459655528
kongla@dampsagabhg.no

Eli Heistad Larsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Janne Blix

Stilling: Assistent

Cecilie Frihagen Tveiten

Stilling: Assistent

PERSONAL 1. etg

Janne Blix

Stilling: Assistent

Cecilie Frihagen Tveiten

Stilling: Assistent

Øydis Lurås

Stilling: Styrer
908 90 968
oydis@dampsagabhg.no

Øydis er Pedagogisk teamleder og har det overordna ansvaret for organisering og pedagogisk arbeid i 1. etg ( 0-3 år)

Line Røsland

Stilling: Pedagogisk leder
459655528
kongla@dampsagabhg.no

Heidi Wangensteen

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 550
gasungen@dampsagabhg.no

Eli Heistad Larsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Siv N. Konningen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Elin F. Fjell

Stilling: Barnehagelærer
459 65 550
barnala@dampsagabhg.no

PERSONAL 2. etg

Agnieszka Kolodziej

Stilling: Assistent

Hanne Lund

Stilling: Assistent

Heidi Ekornrud

Stilling: Assistent

Liv Marit S. Berntsen

Stilling: Assistent

Tone B. Rikheim

Stilling: Assistent

Kristine Steiner

Stilling: Assistent

Ingrid Sæther

Stilling: Styrer
905 15 759
ingrid@dampsagabhg.no

Ingrid er Pedagogisk teamleder og har det overordna ansvaret for organisering og pedagogisk arbeid i 2. etg ( 3-5 år)

Selja Avdeling

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 735
selja@dampsagabhg.no

Grana Avdeling

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 530
grana@dampsagabhg.no

Furua Avdeling

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 735
furua@dampsagabhg.no

Stine Fossan Ruud

Stilling: Eier
986 04 730
stine@dampsagabhg.no

Stine er eier og assistent i barnehage.

SELJA

Hanne Lund

Stilling: Assistent

Heidi Ekornrud

Stilling: Assistent

Selja Avdeling

Stilling: Pedagogisk leder
459 65 735
selja@dampsagabhg.no

Stine Fossan Ruud

Stilling: Eier
986 04 730
stine@dampsagabhg.no

Stine er eier og assistent i barnehage.

VIKARER

Kjersti Dølplass

Stilling: Assistent

Rafael Terrero Silva

Stilling: Vikar

Tamara Pino-Parra

Stilling: Barnehagelærer
934 22 942
tamara@dampsagabhg.no

Sigrun Tveito

Stilling: Barnehagelærer
459 65 551