MAT OG MÅLTIDER

Vi har fullkosttilbud og serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid/frukt. Kostpris kr. 380,- pr. mnd

Vi har et stort mangfold i barnehagen og for oss er inkludering, også i måltidet, vektlagt.

Alle barn skal kunne forsyne seg av noe av det som står på bordet, uansett allergier, verdisyn eller religion/kultur.

Under måltidet legger vi vekt på å vente på tur, sende til hverandre, hjelpe hverandre og ivareta hverdagssamtalen.

Frukt og/eller grønt skal tilbys til alle måltider.

Sukkerholdig mat skal minimeres og søtsaker/kaker skal forbeholdes merkedager eller høytider. 

Vi følger råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet samt føringer om mat og måltider i Rammeplan for barnehager.

LUNSJ I DAMPSAGA