PPT-ot for Kongsberg og Numedal

Når barn vekker bekymring ift. utvikling på ulike områder kontaktes PPT-ot.

PPT-ot tilbyr ressursgruppemøter sammen med foreldre og personale. Ressursgruppemøtene avholdes i forkant av evt. oppmelding til PPT-ot med påfølgende vurdering av spesialpedagogisk vedtak.