Avdelingene våre

Dampsaga er en avdelingsbarnehage. Vi har god pedagogtetthet og alle avdelingene har pedagogisk leder.

Vi har 6 avdelinger fordelt på 2 etasjer. De minste barna går på avdelinger i 1. etg. De eldste barna går på avdelinger i 2. etg.

Gruppene kan variere fra år til år siden barnekullene varierer.

GÅSUNGEN for 1-2 åringer

BARNÅLA for 1-2 åringer

KONGLA for 2-åringer

SELJA for 2-3 åringer

GRANA for 4-6 åringer

FURUA for 4-6 åringer