OM DAMPSAGA BARNEHAGE

Dampsaga barnehage AS – åpnet 27.07.15

Dampsaga barnehage ble bygget i 2015 eies av 5 enkeltpersoner med bakgrunn innen økonomi, ledelse, pedagogikk og regnskap. Fire av eierne er ansatte i barnehagen

Barnehagen ligger i Bonnevies gate 8 (Industritunet) i Raumyr skolekrets og har en sentrumsnær beliggenhet.

Dampsaga barnehage har et formelt samarbeid med Kongsberg Interational school.

Her er det plass til ca 100 barn: ca 40 barn under 3 år fordelt på tre avdelinger i 1. etg og ca 60 barn over 3 år fordelt på tre avdelinger i 2. etg.

Vi mener barnas læringsmuligheter og trygghet ivaretas best i aldersinndelte grupper.

Avdelingene har felles tid morgen og ettermiddag og samarbeider ellers tett om det pedagogiske opplegget og de organisatoriske løsningene.

Dampsaga barnehage har også flotte fellesrom til forming ( Paletten), konstruksjon ( Klossen), data, spill og lesing) Tenkeboksen), musikk og fysisk aktivitet ( Vrimlerommet).