BARNS PSYKOSOSIALE MILJØ

Gjennom hele barnehageåret arbeider vi for at barna skal ha et godt psykososialt miljø. Gjennom årshjulet -barnehagens arbeid med barns trivsel og psykososiale miljø- ser vi hva vi har fokus på gjennom året.