ÅPNINGSTID / OPPHOLDSTID

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.45 Barnas oppholdstid er fra kl. 07.00 - 16.30

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.45.

Barnas oppholdstid er fra kl. 07.00 - 16.30.

Barna må overtas av foreldre/foresatte innen kl. 16.30, men kan bruke tida fram til 16.45 til påkledning i garderoben. De ansatte har ryddetid fra 16.30 - 16.45.