HMS og rutiner

Vi har vårt HMS-system gjennom Private Barnehagers Landsforbund: MENTOR

MENTOR omfatter personalhåndbok, lederhåndbok, rutiner og beredsskap, sjekklister, risikoanalyser og HMS-årshjul.

For å ivareta sikkerheten når avdelingene skal på tur ut av barnehagen benyttes sjekkliste UT PÅ TUR. 

Den sikrer blant annet at refleksvester er på, at telefoner er med, at førstehjelpsutstyr og evt. medisiner er med.

Rutinene våre er ikke synlige for dere foreldre, men i vedlegget kan dere se hvilke rutiner vi har.

Vil dere se nærmere på dem så kontakt Margit ( 98616372)

VÅRE RUTINER