Styret

Barnehagens styre består av representanter for eierne.

Styret for Dampsaga barnehage er:

Styreleder:     Ingrid Sæther

Styremedlem: Kari Fossan Ruud

Styremedlem: Margit Engnæs Hoff