Rådgiver TIDLIG INNSATS

Rådgiver TIDLIG INNSATS er Mona Ristvedt Jensen.

Hun jobber ute i barnehagen med observasjon og rådgivning når vi har utfordringer vi trenger ekstern veiledning til å løse. Det kan være utfordringer i barnegruppa, tilrettelegging og rutiner. Rådgiver presiserer at det ikke trenger å være store utfordringer / problemer.

Barnehagen tilkaller Mona ved behov og kan også gjøre det sammen med foreldre når utfordringene dreier seg om enkeltbarn.

Dette er et lavterskeltilbud hvor vi tenker at det ikke dreier seg om utfordringer skal meldes til andre instanser.