BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

I Dampsaga har vi vårt eget verdigrunnlag for den pedagogiske virksomheten.

Verdigrunnlaget bygger på Rammeplan for barnehager og egen kultur.

For oss er det viktig å se helheten i barnas oppvekst og å vektlegge barndommens egenverdi.