PEDAGOGISK ARBEIDSDOKUMENT 2019 - 2022

Pedagogisk Arbeidsdokument 2019 - 2020 er klart og godkjent i Samarbeidsutvalget.

Nytt satsningsområde er HELE BARNET - HELE DAGEN, og henspeiler på kvalitet i lek og læring gjennom alle dagens aktiviteter.

PED. ARBEIDSDOKUMENT 2019 - 2022