Ledige plasser - lyst til å komme på besøk?

Trenger du barnehageplass i Kongsberg?

Vi har ledige plasser og tar gjerne i mot deg/dere for et besøk med omvisning og informasjon om Dampsaga barnehage.

Ring: 986 16 372 - Margit, daglig leder, for avtale. 

Vårt hovedfokus er HELE BARNET - HELE DAGEN

Dette innebærer at:

  • Barnet ditt skal møte kompetente voksne som har kunnskap om barns utvikling, og som legger til rette for en lekende og lærende hverdag for barnet ditt.
  • Barna skal ha mye tid til LEK, og på den måten skaffe seg sosiale erfaringer og ferdigheter sammen med andre barn.

For å søke plass, følg vedlagt lenke til søknad. Da kommer du direkte til Kongsberg kommune sine sider. Her velger du fanen:

  • Skole, barnehage og familie
    • Søk, avslutte eller endre barnehage og SFO plass

http://www.kongsberg.kommune.no