BARNETEGNING

De eldste barna i barnehagen får bøker å tegne i. Bøker som de fyller med mange kreative tegninger, bokstaver, klippe og lime sider m.m.

Når de har tegnet ut bøkene kommer de inn på kontoret for å hente en ny bok. Da har de alltid med seg sin "gamle" og sammen kikker vi på alt det fine de har tegnet, skrevet og laget. Barna har så mange gode tegninger, både fra fantasi og fra virkeligheten. Ved å snakke med de om det de har tegnet får vi gode samtaler og innblikk i hva barna uttrykker og tenker, både om lek, vennskap og livet. 

Når de får med seg en ny bok hender det at de får en tegneoppgave av meg. Tegningen over er en slik oppgave, tegnet av en gutt på 5 år. Opgaven var: -Kan du tegne Øydis og meg i boka di når du kommer inn  på avdelingen igjen? Etter en liten stund kom gutten tilbake med resultatet, og vi ser godt hvem som er hvem. 

Ingrid