VELKOMMEN TIL DAMPSAGA BARNEHAGE

Dampsaga er avdelingsbarnehage med tre avdelinger for barn under 3 år og tre avdelinger for barn over 3 år. Barnehagen ble bygget i 2015. Klikk for info. om avdelingene våre.

Antall barn i hvert årskull gjør at aldersammensetningen på de ulike avdelingene kan variere fra år til år.

I år er avdelingene er inndelt slik:

1. etg

BARNÅLA      0-3 år

GÅSUNGEN   0-3 år

KONGLA       2-3 år

2. etg

SELJA           3-4 år

GRANA         5-6 år

FURUA         5-6 år