BRANNBIL

På en avdeling har barna kommet med innspill til lek. Dette har resultert i et prosjekt om brann og brannbiler.

I et lekeprosjekt om brann og brannbiler må vi selvsagt ha en "ekte" brannbil som vi kan leke med på avdelingen. Barna har vært med i prosessen, malt, klippet, limt og ordna.

Bilen og brannslukkeapparatene er stadig på oppdrag.